Wilde bloemen op bedrijventerrein

Ons bedrijvencomplex ligt in een landelijke omgeving, tussen akkers en weilanden. Aan de achterzijde van het bedrijfsterrein is een braakliggend weiland, waar de natuur welig kan tieren.

Door laat in het seizoen te maaien komen hier ieder jaar meer wilde bloemen tevoorschijn. O.a. de klaproos, boterbloem, akkerdistel en akkerwinde steken hun kop op tussen verschillende grassoorten. Wilde bijen, vlinders, veldmuizen en hazen zijn vaak geziene gasten. Zo gaan bedrijvigheid en natuurbeheer hand in hand en dragen wij ons steentje bij aan een net iets mooiere wereld.

Bedrijventerrein Sterckwijck en de Health Campus

De plaatsaanduiding ‘Health Campus’ op de bewegwijzering aan de A77 komt mogelijk te vervallen. Het gemeentebestuur van Boxmeer buigt zich over deze kwestie en gaat een onderzoek instellen naar de haalbaarheid en kosten.

 

Bedrijventerrein Sterckwijck

Sterckwijck is een nieuw bedrijventerrein tussen Boxmeer en Beugen, gelegen aan de A77. Na de nieuwbouw van het Maasziekenhuis ontstonden hier plannen om een cluster van zorginstellingen te vestigen, vandaar de naamgeving. Nu echter enkele grootschalige bouwplannen niet doorgegaan zijn, wordt de naam Health Campus door velen als overbodig gezien. In de Boxmeerse politiek gaan meer stemmen op om de naam te schrappen van de bewegwijzering en te vervangen voor verwijzingen naar het Maasziekenhuis en bedrijventerrein Sterckwijck.