Bedrijventerrein Sterckwijck en de Health Campus

De plaatsaanduiding ‘Health Campus’ op de bewegwijzering aan de A77 komt mogelijk te vervallen. Het gemeentebestuur van Boxmeer buigt zich over deze kwestie en gaat een onderzoek instellen naar de haalbaarheid en kosten.

 

Bedrijventerrein Sterckwijck

Sterckwijck is een nieuw bedrijventerrein tussen Boxmeer en Beugen, gelegen aan de A77. Na de nieuwbouw van het Maasziekenhuis ontstonden hier plannen om een cluster van zorginstellingen te vestigen, vandaar de naamgeving. Nu echter enkele grootschalige bouwplannen niet doorgegaan zijn, wordt de naam Health Campus door velen als overbodig gezien. In de Boxmeerse politiek gaan meer stemmen op om de naam te schrappen van de bewegwijzering en te vervangen voor verwijzingen naar het Maasziekenhuis en bedrijventerrein Sterckwijck.