Van kippenhok tot duurzaam bedrijvencentrum

Op de plek van ons bedrijfsverzamelgebouw is al het nodige ontgonnen, gepionierd en opgebouwd. Lees hier over de geschiedenis van deze locatie.

Hoe het allemaal begon

Theo Vloet was in de jaren ’60 werkzaam als monteur bij Peeters Weem in Haps, een dealerbedrijf van Engelse auto’s. Vanuit de schuur van zijn ouderlijk huis in Sint Hubert werd in de avonduren gewerkt aan auto’s en bromfietsen. In 1972 kocht hij een bungalow met een stuk grond aan de Boxmeerseweg in Sint Anthonis en startte hier zijn eigen garagebedrijf. Met hulp van zijn oom herrees een oude kippenschuur, die dienst zou doen als werkplaats. Autobedrijf Th. Vloet was geboren. Op de plaats van het kippenhok komt in 1975 een modern garagebedrijf. Het gebouw is getekend door Theo’s zwager, architect G. Hendriks. Er wordt ouderwets degelijk gebouwd in baksteen, met spouwmuur, dakisolatie en een vloeistofdichte vloer. De erfverharding wordt door zijn broer, die bakker is, na werktijd aangelegd.

Werken aan transportmiddelen

De spuitcabine was precies groot genoeg om een vrachtauto in te kunnen spuiten en al snel kwamen er steeds meer opdrachten vanuit de transportsector. In 1978 werd fors uitgebreid met een aangrenzende hal van 1500 m2, speciaal ingericht voor het stralen, herstellen en spuiten van zware bedrijfsvoertuigen. Meer dan 30 jaar werd hier gewerkt het herstellen, renoveren en in bedrijfskleur spuiten van transportmiddelen.

In de 21e eeuw werd het ambachtelijk spuitwerk van trucks steeds minder toegepast. De concurrentie werd heviger en de prijsdruk nam toe. In 2011 komt de bedrijfswagenspuiterij ten einde. Het pand werd hierna tijdelijk gebruikt door landbouwmechanisatiebedrijf van den Berg Keijsers. In 2014 is de transformatie naar bedrijfsverzamelgebouw gestart. De ruimtes werden gevuld met een cluster van autobedrijven, in afwachting van een lopende bestemmingsplanwijziging.

Naar een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw

Op deze unieke locatie willen we nu en in de toekomst huisvesting bieden aan een cluster van mooie bedrijven. Betrokken ondernemers, harde werkers en eigenzinnige creatievelingen. Dit is bij uitstek een plek om prettig te kunnen werken, met sociale cohesie, elkaar helpend waar mogelijk. Bedrijvigheid met uitstraling in een landelijke omgeving; een visitekaartje voor de regio Land van Cuijk.

De komende tijd werken we hard aan de verduurzaming van het pand. Zo wordt het dak van asbesthoudende golfplaten in fases gesaneerd. Dit maakt het mogelijk om zonnepanelen te installeren, zodat het gebouw zelf energie opwekt. Hier hoort ook natuurbeheer bij. Aan de achterzijde is een groenstrook, met een natuurlijke weide waar wilde bloemen welig tieren.

Interesse in een nadere kennismaking? Neem dan contact op.