Verlenging huurcontract APK Centrum

5 jaar geleden was APK Centrum Sint Anthonis de eerste nieuwe huurder van ons bedrijvencomplex. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de volgende huurperiode van 5 jaar.

APK Centrum verricht onafhankelijke APK keuringen aan personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Meer informatie is te vinden op apkcentrum.com.